Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červen 2011

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 10.6.2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 následující vyjádření: ČNB je oprávněna podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů vyžadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen "Vyžádání"). Vyžádání je jedním z celé škály nástrojů sloužících ČNB k získávání relevantních informací pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem. ČNB není povinna vést evidenci těchto Vyžádání a proto jejich evidencí nedisponuje.