Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2011

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 27. 7. 2011 na základě žádosti ke zjištěním o společnosti Benefin a.s. a jejím produktu "Splátkový prodej nemovitostí" podané v souladu se zákonem 106 následující vyjádření: V případě uvedené společnosti se jednalo o nebankovní subjekt, na jehož činnost se výkon bankovního dohledu ČNB z hlediska posuzování jednotlivých obezřetnostních či obecně právních kritérií nevztahoval a ČNB tedy jejich posuzování nepříslušelo. Úlohou ČNB v této věci bylo pouze vyhovovat dožádání orgánů činných v trestním řízení nebo vypracovávat odborná vyjádření, vztahující se k problematice upravené zákonem o bankách. Z archivní dokumentace nevyplývá, že by ČNB komunikovala s dalšími subjekty, zejména s pracovníky společnosti, nebo že by sdělila společnosti podezření, že podle názoru ČNB přijímá společnost vklady od veřejnosti bez bankovní licence.