Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

listopad 2011

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 16.11. 2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 týkající se poskytnutí informací o maloobjemových a velkoobjemových mezibankovních platebních systémech využívaných na území České republiky toto vyjádření: Jediným systémem využívaným pro mezibankovní platby v České republice je systém CERTIS. Informace o tomto systému jsou zveřejněné a volně přístupné na webové stránce ČNB na internetové adrese: http://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/certis/.