Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

květen 2012

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), na základě žádosti o informaci o šetření postupu Kooperativa pojišťovny a.s. při likvidaci konkrétní pojistné události týkající se žadatele, podané v souladu se zákonem 106, poskytla dne 25.5.2012 vyjádření, že ČNB neshledala v jednání předmětné pojišťovny a.s. pochybení, které by vedlo k zahájení řízení z moci úřední.