Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

září 2012

  • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla dne 14.9.2012 na základě žádosti o informaci o existenci anonymních vkladů na doručitele v ČR a ČNB a významové struktuře sériových čísel bankovek ČR tato sdělení: 
    Novelou zákona č.21/1992 Sb. o bankách byly anonymní vklady v ČR k 1.1.2003 zrušeny. Majitelé anonymních vkladů existujících v době před touto novelou dostali desetiletou lhůtu na jejich vyzvednutí. ČNB, ústřední banka ČR a orgán dohledu nad finančním trhem, anonymní vklady nevede a žádné anonymní vklady neeviduje. ČNB dále sděluje, že informace o anonymních vkladech na doručitele nejsou součástí zákonem stanovené informační Povinnosti finančních institucí působících na území ČR, proto ČNB nemá k dispozici konkrétní informace o objemu dosud nevyzvednutých anonymních vkladů.
    označení českých bankovek je devítimístné a skládá se ze série a pořadového čísla. Série bankovky je tvořena sériovým písmenem (jedno velké písmeno abecedy) a dvouciferným sériovým číslem. Pořadové číslo je šestimístné. Nový vzor bankovky má vždy nové sériové písmeno. Sériové číslo a pořadové číslo bankovky mají pořadový charakter a vždy po vyčerpání jedné řady se pokračuje v tisku řady vyšší.