Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

leden 2013

  • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla dne 31. ledna na základě žádosti základní ukazatele bankovního sektoru z minulých let. Žadateli byly poskytnuty informace formou tabulek (xls, 237 kB). Jednalo se o rozšíření datové základny týkající se bankovního sektoru v rozsahu informací uvedených na webu ČNB, počínaje rokem 2007. Všechny údaje jsou kumulativní za bankovní sektor celkem, v daném časovém období a struktuře uvedené na webu ČNB.