Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2013

  • Česká národní banka poskytla dne 30. července 2013 na základě žádosti kopii znaleckého posudku č. 222-17/2013 ze dne 15. 3. 2013 vypracovaného společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČ: 246 64 651, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, předloženého v rámci řízení vedeném pod spis. zn. Sp/2013/12/572.
  • Česká národní banka poskytla dne 23. července 2013 na základě žádosti kopii znaleckého posudku č. 221-16/2013 ze dne 15. 3. 2013 vypracovaného společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČ: 246 64 651, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, předloženého v rámci řízení vedeném pod spis. zn. Sp/2013/13/572.