Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

srpen 2013

 • Česká národní banka poskytla dne 7. srpna 2013 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele.
  1. Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace?
   Microsoft Exchange 2010
  2. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
   Microsoft ForeFront (do r. 2015), Mail-Marshal (jednoročně), počet ~1.500
  3. Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá?
   ~1500 + systémové/aplikační
  4. Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období? 
   ~1500, SEP, pořízení 838.117 Kč bez DPH, podpora 23.538,75 Kč bez DPH/rok (smlouva zveřejněna na portále)
  5. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany serverů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
   předchozí odpověď
  6. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v smartphonech Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
   V předprojektové přípravě
  7. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
   CheckPoint FDE, 155 licencí, časově neomezená licence, podpora 3.051USD/rok
  8. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
   Vlastní řešení, úložiště IBM OnDemand, nelicencuje se na počet schránek
  9. Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, a využívá outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou zajištěny formou outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na zajištění služby u jednotlivých poskytovatelů zvlášť.
   Nevyužíváme outsourcing
  10. Využívá Váš povinný subjekt řešení dvoufaktorové autentizace pro přístup k aplikacím? Pokud ano, uveďte jaké řešení dvoufaktorové autentizace je povinným subjektem užíváno, dále uveďte, na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období.
   Ano, ~1.500 Smart Card, časově neomezená licence, pořízení ~3.5 mil. Kč, podpora ~500 tis. Kč/rok
  11. Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného subjektu, kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byla celkové náklady takového testu?
   Každý rok, v plném rozsahu
 • Česká národní banka poskytla dne 6. srpna 2013 na základě žádosti informace formou odkazu na již zveřejněnou informaci.