Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

září 2013

 • Česká národní banka poskytla dne 25. září 2013 na základě žádosti informace formou odkazu na již zveřejněné informace, které jsou dostupné na internetových stránkách České národní banky za rok 2012:
  http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/Sp_2012_186_573.pdf
  http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/Sp_2012_8_573.pdf
 • Česká národní banka poskytla dne 11. září 2013 požadované informace na základě žádosti žadatele o zaslání kopií dále specifikovaných rozhodnutí Komise pro cenné papíry a České národní banky, týkajících se udělení předchozího souhlasu ve smyslu §183i odst. 5 obch. zák.:
  Cílová společnost vydáno číslo jednací
  NAVOS, a.s. 3.3.2006 45/N/18/2006/2
  ZENA - zemědělský nákup a.s. 4.4.2006 45/N/34/2006/2
  Lamet, a.s. 13.12.2006 45/N/164/2006/2
  Kostelecké uzeniny, a.s. 21.6.2007 2007/10191/540
  Dimension, a.s. 6.9.2007 2007/14646/540
  STS Přerov, a.s. 16.4.2007 2007/6218/540
  J.Heinz CR/SR a.s. 11.4.2006 45/N/39/2006/2
  JÄKL Karviná, a.s. 8.6.2006 45/N/67/2006/1
  Severočeská plynárenská, a.s. 3.7.2006 45/N/75/2006/3
  Středočeská plynárenská, a.s. 27.11.2006 45/N/153/2006/2
  Západočeská plynárenská, a.s. 27.11.2006 45/N/154/2006/2
  Medicamenta a.s. 3.7.2007 2007/10855/540
  Česká zbrojovka, a.s. 17.9.2007 2007/15122/540
  Moravské keramické závody, a.s. 27.2.2006 45/N/15/2006/2
  LINEA NIVNICE, a.s. 24.11.2006 45/N/146/2006/3
  Imperial Karlovy Vary a.s. 28.11.2005 45/N/140/2005/2
  Otavské strojírny, a.s. 18.1.2008 2008/758/570
  Dermacol a.s. 30.11.2005 45/N/141/2005/2
  Severočeská energetika, a.s. 14.7.2006 45/N/84/2006/3
  Selekta, a.s. 29.8.2006 45/N/98/2006/3
  INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. 9.1.2007 45/N/171/2006/3
  Obila, a.s. 4.8.2006 45/N/89/2006/3
  Belagra, a.s. 7.12.2006 45/N/156/2006/3
 • Česká národní banka poskytla dne 10. září 2013 na základě žádosti informace formou odkazu na již zveřejněné informace, které jsou obsaženy ve výroční zprávě České národní banky za rok 2012 (pdf, 4,3 MB).