Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2014

  • Česká národní banka poskytla dne 3. července 2014 informaci k žádosti o poskytnutí informací o ratingu dle agentur S&P, Moodys a Fitch, který je udělen bankám působícím v České republice, eventuálně o ratingu jejich "mateřských bank" (pokud bance působící v České republice rating udělován není).
    K dotazu žadatele ČNB uvedla, že nemá v rámci standardního reportingu k dispozici informace o aktuálním ratingu tuzemských bank či jejich vlastníků. Dále uvedla, že rating banky obvykle zveřejňují na svých webových stránkách, případně lze rating konkrétní společnosti vyhledat na webových stránkách příslušných ratingových agentur, kde bývá zdarma k dispozici ratingové hodnocení (podrobnější analýza odůvodňující ratingové hodnocení bývá obvykle zpoplatněna).