Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

září 2014

 • Česká národní banka poskytla dne 29. září 2014 na základě žádosti informace k dále uvedeným dotazům.
  1. Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evidence majetku, atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele.
   Informační systém Orashei – vyvíjený interně
  2. Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a dodavatele.
   Informační systém Odysea – firma Elanor
  3. Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a dodavatele.
   Informační systém eSpis – firma ICZ
  4. Využíváte nějaký manažerský informační systém? Pokud ano, uveďte jeho název a dodavatele.
   Pro manažery jsou v informačním systému vytvořeny speciální uživatelské role.
  5. Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název produktu a dodavatele.
   Většina informačních systémů ČNB je vyvíjena interně. Přílohou byl poskytnut jejich seznam.
 • Česká národní banka poskytla dne 25. září 2014 na základě žádosti informace k dále uvedeným dotazům.
  1. Kolik vozidel vlastnil váš úřad – Česká národní banka k 1.1.2014?
   K 1. lednu 2014 měla ČNB ve vlastnictví 29 vozidel, z toho 24 osobních, 1 dodávkové a 4 nákladní speciály.
  2. Kolik vozidel najímal váš úřad k 1.1.2014?
   K 1. lednu 2014 měla ČNB v nájmu 20 osobních vozidel.
  3. Kolik vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek Vašeho úřadu k 1.1.2014?
   ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. ČNB nemá žádné podřízené organizace a z rozpočtu ČNB je financována pouze vlastní činnost ČNB.
  4. Kolik vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu úřadu a organizace v rámci rozpočtových položek Vašeho úřadu k 1.1.2014?
   dtto odpověď  ke 3. bodu
  5. Kolik „ekologicky přátelských“ vozidel vlastnil váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16.12.2008 k datu 1.1.2014?
   K 1. lednu 2014 neměla ČNB ve vlastnictví žádné vozidlo splňující podmínky Usnesení vlády č.1592/2008 pro přiznání statusu „ekologicky přátelského“ vozidla. Požadovaná informace je dostupná v materiálu Ministerstva životního prostředí „Informace o splnění Programu obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla“, č.j. 22529/ENV/14 z 31.3.2014.
  6. Kolik „ekologicky přátelských“ vozidel najímal váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16.12.2008 k datu 1.1.2014?
   K 1. lednu 2014 neměla ČNB v nájmu žádné vozidlo splňující podmínky Usnesení vlády č.1592/2008 pro přiznání statusu „ekologicky přátelského“ vozidla.
  7. Kolik „ekologicky přátelských“ vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek Vašeho úřadu k 1.1.2014?
   dtto odpověď ke 3. bodu
  8. Kolik „ekologicky přátelských“ vozidel najímaly organizace které, jsou podřízené vašemu úřadu a organizace v rámci rozpočtových položek Vašeho úřadu k 1.1.2014?
   dtto odpověď ke 3. bodu
 • Česká národní banka poskytla dne 19. září 2014 na základě žádosti informaci k dotazu na počet zahájených, probíhajících řízení a řízení o rozkladu ve věci správních deliktů podle § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, za období od 1.2.2014 do 15.9.2014. Žádné takové řízení nebylo zahájeno a neprobíhá.