Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

říjen 2014

  • Česká národní banka poskytla dne 8. října 2014 na základě žádosti doplňující informace k informacím poskytnutým dne 25. září 2014. Tyto navazující informace spočívaly v údajích o stáří a počtu najetých kilometrů vozidel ve vlastnictví a v nájmu ČNB.