Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

únor 2015

 • Česká národní banka poskytla dne 11. února 2015 informace na základě žádosti o poskytnutí nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu, a to konkrétně nabídek vítězného uchazeče z níže popsaných výběrových řízení:
  1. výběrové řízení na dodavatele SUCHÝCH POTRAVIN a NÁPOJŮ pro období dodávek 1.10.2014 - 31.3.2015, s datem odevzdání 15.9.2014
  2. výběrové řízení na dodavatele sortimentu KOLONIÁL pro období dodávek 1.2. - 31.7.2015, s datem odevzdání 23.1.2015.

  Žadateli byly poskytnuty formuláře „PRŮZKUM TRHU“ pro období dodávek 1.10.2014 - 31.3.2015 a 1.2. - 31.7.2015, s doplněnými cenami vítězného uchazeče.

 • Česká národní banka poskytla dne 24. února 2015 odpověď na následující dotazy týkající se přednáškové činnosti členů bankovní rady ČNB.
  1. Kolikrát přednášel, resp. se zúčastnil akcí v klubu FIDO viceguvernér ČNB prof. Ing. Vladimír Tomšík v roce 2012, 2013 a 2014?
   Odpověď: V roce 2012 jednou (31.1.), v roce 2013 dvakrát (22.1. a 10.12.) a v roce 2014 ani jednou.
  2. Jaký byl obsah jednotlivých přednášek?
   Odpověď: Obsahem postupně byly „Aktuální krize a česká ekonomika“, „Česká ekonomika: aktuální vývoj a očekávání podniků“ a „Oslabení měnového kurzu“.
  3. Zda v klubu FIDO přednášeli, nebo se zúčastnili i jiní členové bankovní rady ČNB, a pokud ano, kdy a co bylo obsahem jejich přednášek.
   Odpověď: Ne
  4. Zda tyto přednášky byly zdarma nebo byly hrazeny klubem FIDO.
   Odpověď: Vystoupení byla zdarma.
  5. Zda účastí na těchto přednáškách (akcích), resp. nezveřejněním těchto akcí v příslušné evidenci ČNB nemohl být ze strany viceguvernéra ČNB porušen zákon resp. Etický kodex ČNB.
   Odpověď: Zákon ani Etický kodex ČNB nebyl účastí viceguvernéra ČNB prof. Ing. Tomšíka na akcích klubu FIDO ani jejich nezveřejněním porušen.
 • Česká národní banka poskytla dne 24. února 2015 na základě žádosti odpověď na následující dotazy týkající se používaného antivirového softwaru.
  1. Jaký antivirový software používá v současnosti vaše instituce? 
   Odpověď: Symantec
  2. K jakému datu začala vaše instituce tento program využívat? 
   Odpověď: od r. 2013
  3. Na základě jakého výběrového řízení se tak stalo a díky jakému kritériu byl zvolen právě tento software?
   Odpověď: nejnižší cena za pořízení a čtyřletou podporu při splnění všech požadavků v zadávací dokumentaci veřejné zakázky