Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

březen 2016

 • Česká národní banka poskytla dne 2. března 2016 na základě žádosti informace k dotazům týkajícím se vyřizování případných podnětů/stížností na podomní prodej u ČNB, dotazům na jejich počet a případně uložené sankce. ČNB v odpovědi uvedla, že v rámci podání a stížností vyřizovaných Českou národní bankou se uvedená problematika nevyskytla. Pro bližší informace k předmětu dohledu vykonávaného Českou národní bankou byly žadateli poskytnuty odkazy internetové stránky ČNB, kde jsou dostupné pravidelné zprávy o výkonu dohledu a rovněž informace o uložených sankcích, které lze nalézt v databázi pravomocných rozhodnutí České národní banky.
 • Česká národní banka poskytla dne 9. března 2016 na základě žádosti informace formou poskytnutí kopií dokumentů, elektronických kopií, odkazů na sbírku listin obchodního rejstříku a též formou nahlížení, přičemž s ohledem na rozsah poskytnutých informací uveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. Předmětem žádosti byly informace související s řízením o udělení souhlasu s obsahem nabídky převzetí z roku 2002 (NOSLO LIMITED – Kabelovna Děčín-Podmokly akciová společnost, IČO 00661279).
 • Česká národní banka poskytla dne 18. března 2016 na základě žádosti následující informaci k dotazu žadatele. ČNB nevykonává dohled nad subjekty, které obchodují s virtuálními měnami, a ve vztahu k virtuálním měnám nic neschvaluje. Pro bližší informace vztahující se k předmětu dotazu byly poskytnuty níže uvedené odkazy.
  http://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_bitcoiny.pdf
  http://www.cnb.cz/cs/verejnost/.galleries/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20150421_zlata_koruna.pdf
 • Česká národní banka poskytla dne 18. března 2016 na základě žádosti kopie níže uvedených dokumentů.
  1. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1853-63/03 ze dne 12. května 2003, vypracovaný společností AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o., o stanovení ceny přiměřené hodnotě akcií společnosti Metrostav a.s. dle § 183c odst. 3 obchodního zákoníku;
  2. DODATEK č. 1 ze dne 29. května 2003, vypracovaný společností AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o., sloužící k doplnění znaleckého posudku č. 1853-63/03 ze dne 12. května 2003, který je vypracován za účelem stanovení ceny přiměřené hodnotě akcií společnosti Metrostav a.s. dle § 183c odst. 3 obchodního zákoníku;
  3. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1920-130/03 ze dne 29. září 2003, vypracovaný společností AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o., o stanovení ceny přiměřené hodnotě akcií společnosti ŽS Brno, a.s. dle § 183c odst. 3 obchodního zákoníku;
  4. ZNALECKÝ POSUDEK č. 26-26/04 ze dne 8. září 2004, vypracovaný společností A&CE Consulting, s.r.o., o stanovení ceny přiměřené hodnotě akcií společnosti Subterra a.s. dle § 186a odst. 4 obchodního zákoníku.