Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červen 2016

  • Česká národní banka dne 28. června 2016 poskytla žadateli požadovaný časový údaj týkající se vyřizování jeho podnětu.