Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

prosinec 2016

  • Česká národní banka poskytla dne 8. prosince 2016 na základě žádosti následující informaci týkající se procesu úředního znehodnocení bankovek Českou národní bankou. ČNB, podobně jako většina ostatních centrálních bank či jiných národních emisních autorit, připravuje tzv. vzory bankovek a mincí, převážně určené k výměně mezi vydavateli a vzájemném informování o vzhledu, ochranných prvcích a dalších náležitostech vydávaných platidel. Tato platidla nemají peněžní hodnotu ve své nominální hodnotě a nejsou účetně součástí peněžního oběhu. K tomuto odlišení jsou tiskem nebo perforací (v případě bankovek) či reliéfem nebo puncem (v případě mincí) znehodnoceny a označeny zpravidla slovem SPECIMEN (mezinárodně známý pojem pro vzor, vzorek, ukázku), aby bylo zřejmé, že nejde o platidla ve své nominální hodnotě. Tyto vzory jsou mezi emitenty vyměňovány téměř výlučně poštovním stykem, a to zasíláním v cenných psaních.