Zpráva o vývoji platební bilance

Zpráva o vývoji platební bilance vychází začátkem června a analyzuje jednotlivé položky platební bilance České republiky za předchozí rok. Zaměřuje se na běžný, kapitálový a finanční účet a jejich hlavní komponenty i zahraniční zadluženost a investiční pozici ČR vůči zahraničí. Zprávu vždy doplňují také tematické články akademického charakteru. V mezidobí publikací jsou nejaktuálnější časové řady k dispozici ve statistice platební bilance.

ZoVPB
2022
Česká ekonomika zaznamenala v roce 2022 rekordní vnější nerovnováhu. Schodek běžného a kapitálového účtu platební bilance loni přesáhl 6 % HDP po mírném schodku v roce 2021 a osmi letech přebytků předtím. Taková nerovnováha je v „ekonomických dějinách“ České republiky srovnatelná jen s rokem 1996. Celková záporná investiční pozice českých podniků, bank, vládních institucí a domácností vůči nerezidentům tak na konci roku 2022 činila bezmála 20 % HDP. Vedle komentovaných statistik platební bilance přináší poslední vydání tři tematické analýzy. První zkoumá vliv vnějších peněžních toků na pohyb měnového kurzu. Druhá se zabývá toky dluhového kapitálu v době současných ekonomických a geopolitických událostí. Poslední představuje poměrně nový trend v nowcastování příjmů a výdajů cestovního ruchu pomocí text miningu. Podrobnosti (pdf, 1,6 MB).