Zpráva o měnové politice – zima 2024

Bankovní rada po projednání Zprávy o měnové politice – zima 2024 snížila úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Základní scénář zimní prognózy implikuje rychlý pokles tržních úrokových sazeb v průběhu letošního roku. Inflace se začátkem letošního roku vrátí na dohled 2% cíle, u kterého setrvá i na horizontu měnové politiky. Ekonomika v letošním roce obnoví svůj růst, který bude však velmi umírněný.

Tato Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 15. února 2024 a obsahuje (až na dílčí výjimky) informace dostupné k 26. lednu 2024.

Zpráva o měnové politice

Chartbook a podkladová data

Prezentace pro analytiky