Zpráva o měnové politice – podzim 2023

Bankovní rada po projednání Zprávy o měnové politice – podzim 2023 ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Základní scénář podzimní prognózy implikuje pokles tržních úrokových sazeb počínaje čtvrtým čtvrtletím 2023. Probíhající dezinflační proces bude ve čtvrtém čtvrtletí dočasně přerušen vlivem statistického efektu loňského úsporného energetického tarifu, začátkem roku 2024 se však inflace skokově sníží do blízkosti 2% cíle. Domácí ekonomická aktivita letos prochází útlumem, již v příštím roce se však její růst obnoví.

Tato Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 9. listopadu 2023 a obsahuje (až na dílčí výjimky) informace dostupné k 20. říjnu 2023.

Zpráva o měnové politice

Chartbook a podkladová data

Prezentace pro analytiky