Vliv změn cen ropy na saldo obchodní bilance

Vývoj cen energetických surovin na světových trzích významně ovlivňuje nejen změny domácí cenové hladiny, ale také vývoj vnějších obchodních vztahů. Cena ropy a od ní do značné míry se odvíjející cena zemního plynu jsou pro českou ekonomiku, která je v podstatě závislá na dovozu energetických surovin, důležitým faktorem vývoje obchodní bilance a návazně i běžného účtu. Ceny dovážené ropy jsou velmi úzce spjaty s vývojem světových cen této komodity, význam tohoto trendu pro saldo obchodní bilance zesílil v posledních měsících v důsledku turbulencí cen ropy na světových trzích.

Graf 1 Vývoj cen ropy a zemního plynu
(stejné období předchozího roku = 100) 
Graf 1 Vývoj cen ropy a zemního plynu

V klasifikaci SITC, která člení obchodní komodity do 10 tříd, jsou ropa spolu se zemním plynem, rozhodujícími položkami třídy 3 (Energetické suroviny). Vývoj ceny ropy uralské je střednědobě rozhodujícím faktorem změn salda obchodní bilance v této třídě.

Graf 2 Cena ropy uralské a saldo obchodní bilance ve třídě energetických surovin v letech 1996 - 2000 
Graf 2 Cena ropy uralské a saldo obchodní bilance ve třídě energetických surovin v letech 1996 - 2000

Vývoj cen ve třídě 3 (Energetické suroviny) se na postupném zhoršování celkového salda obchodní bilance v prvních osmi měsících roku 2000 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku podílel cca 76 %. Představoval tedy rozhodující příčinu zhoršení salda obchodní bilance.

Tab.1 Rozklad meziročního zhoršení celkového salda obchodní bilance v období leden - srpen 2000

Ukazatel

mil. Kč

podíl v %

Meziroční změna salda (skupina 0 - 8)

-43 868

100,0

z toho:

   

změny věcného objemu vývozu a dovozu

-13 114

29,9

cenový vliv ve třídě energetických surovin

-32 890

75,0

cenové vlivy v ostatních třídách

2 136

-4,9Graf 3 Podíl jednotlivých faktorů na meziroční změně salda obchodní bilance v období leden - srpen 2000

  Graf 3 Podíl jednotlivých faktorů na meziroční změně salda obchodní bilance v období leden - srpen 2000

Graf 4 Vývoj salda obchodní bilance ve třídě 3 (Energetické suroviny) a souhrnu ostatních tříd (rok 2000 očekávaná skutečnost)
 

Graf 4 Vývoj salda obchodní bilance ve třídě 3 (Energetické suroviny) a souhrnu ostatních tříd (rok 2000 očekávaná skutečnost)