Promítnutí DPH do cen potravin v závěru roku

K 1. lednu 2012 došlo v rámci daňových změn mimo jiné ke zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 %. Vliv této změny na spotřebitelské ceny byl poprvé zapracován v makroekonomické prognóze ČNB ve ZoI III/2011, kde byl popsán v BOXU 1 „Dopady změn sazeb DPH do rozpočtu a inflace včetně jejích složek v letech 2012 a 2013“. Zvýšení cen potravin z důvodu změn DPH na počátku letošního roku představuje primární vliv do inflace ve výši 0,6 procentního bodu. Prognózy ze ZoI III/2011 a ZoI IV/2011 předpokládaly, že vzhledem k utlumené poptávce nedojde k promítnutí DPH do spotřebitelských cen v předstihu tak, jako tomu bylo v závěru roku 2007. Tehdy se schválená změna snížené sazby DPH z 5 na 9 % od ledna 2008 v cenách potravin více než z poloviny projevila již s dvouměsíčním předstihem. Případné promítnutí vyšší sazby DPH do cen potravin již na konci roku 2011 bylo ve ZoI IV/2011 – s ohledem na odlišnou pozici ekonomiky v cyklu i rozdílný vývoj cen zemědělských komodit oproti roku 2007 – zvažováno pouze jako riziko prognózy ve směru přechodně vyšší inflace.

Výrazný plošný růst cen potravin v říjnu až prosinci 2011 však naznačil možnost opětovného dřívějšího průsaku změny DPH do cen potravin (bez alkoholu a tabáku, které nejsou aktuální změnou DPH dotčeny). Ty se ve čtvrtém čtvrtletí 2011 po sezonním očištění zvýšily o 2,7 %, přičemž růst cen se týkal většiny položek potravin. Ekonometrická analýza přitom ukazuje, že zrychlení růstu cen potravin v tomto období lze jen z velmi malé části vysvětlit aktuálně rostoucími dovozními cenami potravin, resp. oslabeným kurzem koruny (Graf 1). Naproti tomu vliv v minulosti vysokých domácích cen zemědělských výrobců již v cenách potravin zřetelně odeznívá. Současně porovnání růstu cen potravin v ČR s okolními státy ukazuje, že ceny potravin v ČR v závěru roku 2011 rostly nejrychleji (Graf 2), přičemž pro tento rozdíl neexistuje jiný významný důvod než změna DPH. Podobný rozdíl mezi cenami v ČR a v zahraničí bylo možné pozorovat i na přelomu let 2007–2008.

 

Graf 1 (Box) Faktory vývoje cen potravin
Ceny potravin na konci roku 2011 byly ovlivněny zvýšením sazby DPH
(meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech)

 

Graf 2 (Box) Ceny potravin v ČR a v okolních zemích
Na konci roku 2011 byl růst cen potravin v ČR ze zemí regionu nejvyšší
(meziroční změny v %, metodika HICP)

 

Nová prognóza – stejně jako dvě minulé predikce – očekává, že z primárního dopadu 0,6 procentního bodu bude čtvrtina krátkodobě vstřebána v maržích prodejců a projeví se růstem cen až v delším časovém horizontu. Nová prognóza však předpokládá, že ze zbývající části dopadu (tj. cca 0,4–0,5 procentního bodu dopadu do inflace) se již 60 % projevilo v cenách potravin v říjnu až prosinci 2011; zbývající vliv se v cenách potravin promítne v lednu 2012. Jedná se o podobný rozsah předčasného průsaku DPH jako v roce 2007.