Predikce exogenních veličin

Při posuzování budoucího vývoje exogenních faktorů vychází ČNB z předpovědí Consensus Forecasts (CF) zveřejňovaných institucí Consensus Economics. Tento zdroj je výhodný konzistentností údajů a metodiky, dobrou srovnatelností sledovaných veličin v čase a také tím, že soustřeďuje predikce přibližně 20 uznávaných výzkumných institucí. Konsolidovaná predikce sledovaných veličin CF je hlavním zdrojem pro předpoklady ohledně externích faktorů v ČNB. Roční veličiny predikované CF jsou přímo přebírány a intrapolací se získávají čtvrtletní data kompatibilní s predikčním aparátem ČNB.

V případě veličin, které CF nepredikuje, ale přitom pro ekonomiku ČR představují významný vnější faktor, vychází ČNB z analogie s vývojem veličin predikovaných. Příkladem je cena uralské ropy, pro jejíž prognózu se využívá statistického vztahu k ceně ropy West Texas Intermediate v CF publikované.