Index cen bydlení a jeho vývoj v zemích EU

Index cen bydlení („House Price Index“, HPI), jehož sledování do této kapitoly nově zařazujeme, je sestavován ČSÚ podle jednotné harmonizované normy EU. Předmětem jeho měření je čtvrtletní vývoj realizovaných cen bytů, rodinných domů a souvisejících pozemků, které jsou kupovány domácnostmi. Výhodou tohoto indexu je mezinárodní srovnatelnost1, nevýhodou může být dostupnost kratších časových řad než z alternativních zdrojů dat.2 Údaje o indexu cen bydlení za země EU publikuje Eurostat.

Podle těchto údajů rostou ceny bydlení v široké skupině evropských zemí, přičemž ČR je v tomto ohledu mírně nad průměrem EU (Graf 1). V některých zemích EU, které ke konci roku 2014 zaznamenaly nejvýraznější meziroční růst, se ceny bydlení zvyšují dlouhodobě (Švédsko, Rakousko, Německo). V ostatních státech se jedná o obnovení růstu cen po předchozích poklesech souvisejících se světovou finanční krizí (Velká Británie, Irsko, Estonsko). Růst cen bydlení ve Švédsku (14 % meziročně) byl v minulých letech doprovázen uvolňováním úvěrových standardů, s vysokým podílem hypoték bez průběžné amortizace jistiny.3 Schopnost kupovat na dluh za vyšší ceny je tak zároveň vytlačovala vzhůru. Zvyšování cen bydlení v Rakousku, Německu, Irsku a Dánsku (6–7 % meziročně) skrývá výrazně diferencovaný regionální vývoj, s rychlejším růstem cen v hlavním městě, případně několika velkých aglomeracích. V této souvislosti se hovoří o částečném vlivu poptávky ze zahraničí.4 Vysoká kupní síla této poptávky způsobuje růst cen bydlení, které se pak stává méně dostupným pro rezidenty. Mezi zeměmi EU jsou nicméně i takové, kde ceny bydlení stagnují nebo klesají, jako např. Kypr nebo Itálie (pokles do 1 % meziročně).

Graf 1 (BOX)  Ceny bydlení ve vybraných zemích EU
Ceny bydlení v ČR rostou mírně rychleji než v průměru v EU, kde je však vývoj velmi různorodý
(meziroční změny v %, zdroj: Eurostat)


1 Viz popis metodiky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ceny_bytu
2 Pro širší skupinu zemí jsou údaje dostupné od roku 2008. 
3 Od 1. 6. 2016 zavádí dohledový orgán ve Švédsku požadavek na průběžnou amortizaci jistiny u nových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. 
4 ECB (2015): Financial Stability Report, Listopad 2015.