Důsledky nečekaně pomalého růstu regulovaných cen

Jedním z významných vnitřních faktorů prognózy inflace je také vývoj regulovaných cen. V souvislosti s aktuální prognózou je třeba mít na paměti skutečnost, že inflace je a po celé prognózované období bude poměrně nízká mimo jiné i proto, že regulované ceny již delší dobu rostou a i nadále pravděpodobně porostou výrazně pomaleji, než se při stanovení inflačního cíle pro období 2002 až 2005 předpokládalo. Z Grafu IV.3 je patrné, že kdyby regulované ceny rostly předpokládaným tempem, rozsah nynějšího podstřelování inflačního cíle by byl téměř poloviční. Inflace by se v tomto případě navrátila do cíleného koridoru již v říjnu 2003, tj. o šest měsíců dříve, než naznačuje aktuální prognóza. V cíleném koridoru by se inflace pohybovala po celé období nejúčinnější transmise měnové politiky, a to jen mírně pod jeho středem. Nenaplnění předpokládaného každoročního příspěvku regulovaných cen k celkové inflaci ve výši 1 až 1,5 procentního bodu patří mezi tzv. výjimky z plnění inflačního cíle (viz Příloha č. 1 Zprávy o inflaci - duben 2001).

Graf IV.3
  Graf IV.3