Zpráva o inflaci - leden 2003

Tabulková příloha (tabulky v xls): 
Tabulka 1a (xls, 26 kB) Vývoj inflace 
Tabulka 1b (xls, 26 kB) Vývoj inflace 
Tabulka 2 (xls, 26 kB) Spotřebitelské ceny 
Tabulka 3 (xls, 24 kB) Spotřebitelské ceny v členění na obchodovatelné a neobchodovatelné 
Tabulka 4 (xls, 19 kB) Inflační očekávání vybraných ekonomických sektorů na 12 měsíců dopředu 
Tabulka 5 (xls, 16 kB) Harmonizovaný index spotřebitelských cen 
Tabulka 6 (xls, 26 kB) Měnový přehled 
Tabulka 7 (xls, 24 kB) Vývoj úvěrové emise 
Tabulka 8 (xls, 24 kB) Úrokové sazby z mezibankovních vkladů 
Tabulka 9 (xls, 18 kB) Úrokové sazby FRA a IRS 
Tabulka 10 (xls, 31 kB) Nominální a reálné úrokové sazby (ex-post přístup) 
Tabulka 11 (xls, 24 kB) Reálné úrokové sazby (ex-ante přístup) 
Tabulka 12 (xls, 23 kB) Úrokové sazby obchodních bank 
Tabulka 13 (xls, 24 kB) Platební bilance 
Tabulka 14 (xls, 24 kB) Investiční pozice vůči zahraničí 
Tabulka 15 (xls, 24 kB) Zahraniční zadluženost 
Tabulka 16 (xls, 24 kB) Devizové kurzy 
Tabulka 17 (xls, 20 kB) Veřejné finance 
Tabulka 18 (xls, 18 kB) Kapitálový trh 
Tabulka 19 (xls, 20 kB) Měnově politické nástroje ČNB 
Tabulka 20 (xls, 24 kB) Makroekonomické agregáty 
Tabulka 21 (xls, 24 kB) Trh práce 
Tabulka 22 (xls, 22 kB) Ceny výrobců 
Tabulka 23 (xls, 16 kB) Poměrové ukazatele k HDP