Zpráva o inflaci – IV/2019

Zpráva o inflaci bude zveřejněna 15. listopadu 2019, s týdenním předstihem bude publikována první kapitola obsahující shrnutí ekonomické situace a boxy.