Prognóza ČNB – zima 2021

Celková inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční celková inflace 1. čtvrtletí 2022 2,3 %
2. čtvrtletí 2022 2,1 %

Prognóza inflace – únor 2021 – graf 1

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza inflace (xlsx, 106 kB)

pro období leden 2021 – březen 2021 po měsících

ukazatel 1/21 2/21 3/21
meziroční celková inflace 1,7 % 1,7 % 2,0 %

 

Měnověpolitická inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční měnověpolitická inflace 1. čtvrtletí 2022 2,0 %
2. čtvrtletí 2022 2,0 %

Prognóza inflace – únor 2021 – graf 2

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza měnověpolitické inflace (xlsx, 95 kB)

pro období leden 2021 – březen 2021 po měsících

ukazatel 1/21 2/21 3/21
meziroční měnověpolitická inflace 1,7 % 1,7 % 1,9 %

 

Hrubý domácí produkt

ukazatel    rok     ve výši
meziroční růst reálného HDP 2020 -5,8 %
2021 2,2 %
2022 3,8 %

Prognóza HDP – únor 2021 – graf 3

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy růstu HDP odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza HDP (xlsx, 97 kB)

 

Úrokové sazby (3M PRIBOR)

ukazatel    rok     ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2021 0,7 %
2022 1,5 %

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – únor 2021 – graf 4

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou dolní hranicí.

Zdrojová data ke grafu Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) (xlsx, 93 kB) 

 

Kurz

ukazatel    rok     ve výši
kurz CZK/EUR 2021 25,8
2022 24,9

Prognóza kurzu CZK/EUR – únor 2021 – graf 5

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza kurzu (xlsx, 94 kB)

 


Podrobnější popis aktuální prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – zima 2021 a v prezentaci ze Setkání s analytiky (pdf, 9MB, anglicky).