Prognóza ČNB – léto 2021

Celková inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont ve výši
meziroční celková inflace 3. čtvrtletí 2022 2,4 %
4. čtvrtletí 2022 2,3 %

Prognóza inflace – srpen 2021 – graf 1

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza inflace (xlsx, 96 kB)

pro období červenec 2021 – září 2021 po měsících

ukazatel 7/21 8/21 9/21
meziroční celková inflace 3,0 % 3,1 % 3,2 %

 

Měnověpolitická inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční měnověpolitická inflace 3. čtvrtletí 2022 2,3 %
4. čtvrtletí 2022 2,1 %

Prognóza inflace – srpen 2021 – graf 2

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza měnověpolitické inflace (xlsx, 97 kB)

pro období červenec 2021 – září 2021 po měsících

ukazatel 7/21 8/21 9/21
meziroční měnověpolitická inflace 2,9 % 2,9 % 3,1 %

 

Hrubý domácí produkt

ukazatel rok ve výši
meziroční růst reálného HDP 2021 3,5 %
2022 4,1 %
2023 3,0 %

Prognóza HDP – srpen 2021 – graf 3

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy růstu HDP odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza HDP (xlsx, 88 kB)

 

Úrokové sazby (3M PRIBOR)

ukazatel rok ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2021 0,9 %
2022 1,9 %
2023 2,2 %

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – srpen 2021 – graf 4

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou dolní hranicí.

Zdrojová data ke grafu Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) (xlsx, 92 kB) 

 

Kurz

ukazatel rok ve výši
kurz CZK/EUR 2021 25,6
2022 24,5
2023 24,2

Prognóza kurzu CZK/EUR – srpen 2021 – graf 5

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza kurzu (xlsx, 90 kB)

 


Podrobnější popis aktuální prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – léto 2021 a v prezentaci ze Setkání s analytiky (pdf, 8 MB, anglicky).