Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

6. Situační zpráva 2013

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu představují v souhrnu mírně protiinflační riziko prognózy ze Zprávy o inflaci III/2013, resp. riziko potřeby mírně uvolněnějších měnových podmínek, což vyplývá především z nižšího výhledu regulovaných cen. Ten je z pohledu celkové inflace jen částečně kompenzován výraznějším než prognózou předpokládaným růstem spotřební daně z tabákových výrobků v příštím roce. Ostatní veličiny mají na celkovou bilanci rizik prognózy inflace nevýznamný vliv, přičemž z hlediska výhledu úrokových sazeb se zhruba kompenzují.

Nad rámec simulace GRIPu je zdrojem obecné nejistoty fiskální oblast. Celkově tak Sekce měnová a statistiky ČNB hodnotí bilanci rizik prognózy jako vychýlenou mírně protiinflačním směrem, respektive ve směru potřeby mírně uvolněnějších měnových podmínek ve srovnání s prognózou ze Zprávy o inflaci III/2013.

grip_130926