Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

4. Situační zpráva 2013

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu představují v souhrnu mírně protiinflační bilanci rizik prognózy ze Zprávy o inflaci II/2013, která vyplývá především z dosavadní odchylky inflace od prognózy. Ostatní veličiny mají na celkovou bilanci rizik zhruba neutrální vliv, přičemž oproti prognóze výraznější pokles ekonomické aktivity v prvním čtvrtletí letošního roku je vyvažován méně protiinflační strukturou vývoje poptávky včetně revize národních účtů za rok 2012.

Nad rámec simulace GRIPu existuje mírně protiinflační riziko krátkodobého výhledu inflace, dílčí rizika jsou ve fiskální oblasti, a to zejména v souvislosti s dopady letošních povodní a aktuální politickou nejistotou. Tyto faktory však celkovou bilanci rizik výrazně neposouvají, a ta je tak Sekcí měnovou a statistiky ČNB hodnocena jako mírně protiinflační, resp. jdoucí ve směru potřeby mírně uvolněnějších měnových podmínek oproti prognóze ze Zprávy o inflaci II/2013.grip_130627