Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

2. Situační zpráva 2013

Ačkoli jsou odchylky jednotlivých bodů od průsečíku os malé, výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu představují v souhrnu lehce protiinflační rizika prognózy ze Zprávy o inflaci I/2013, resp. rizika ve směru potřeby poněkud uvolněnějších měnových podmínek oproti prognóze. Důvodem je kumulace malých protiinflačních odchylek u nových domácích dat inflace a ekonomické aktivity i nových výhledů zahraničních veličin. Dosavadní vývoj měnového kurzu a domácích úrokových sazeb působí ve srovnání s prognózou neutrálně.

Nad rámec simulace GRIPu opětovně zesilují nejistoty spojené s řešením dluhové krize v eurozóně, které by se mohly projevit utlumenějším budoucím vývojem domácí ekonomické aktivity a tlaky na slabší kurz koruny. Dle Sekce měnové a statistiky ČNB je tak celková bilance rizik prognózy ze Zprávy o inflaci I/2013 lehce protiinflační, resp. jdoucí ve směru potřeby mírně uvolněnějších měnových podmínek.grip_130328