Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

8. Situační zpráva 2011

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu (viz níže) znamenají téměř neutrální bilanci rizik základního scénáře prognózy ze Zprávy o inflaci IV/2011. Ve směru vyšší inflace i sazeb působí vývoj kurzu koruny a inflace, v opačném směru pak počáteční podmínky prognózy a v jejich rámci zejména nová data čtvrtletních národních účtů. Vliv domácích úrokových sazeb a zahraničních veličin na výhled inflace a úrokových sazeb je neutrální.

Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. Klíčovou obousměrnou nejistotou je další průběh dluhové krize v eurozóně. Ta byla ve Zprávě o inflaci IV/2011 zachycena alternativním scénářem, k němuž zahraniční výhledy částečně nakročily, ovšem při nižším výhledu zahraničních úrokových sazeb. Nejistotou je zatížena též kvantifikace toho, do jaké míry současný vývoj cen potravin odráží předčasný průsak změny DPH či jiné faktory. Aktuálně slabší kurz vůči dosavadnímu průměru za celé čtvrtletí představuje dodatečné riziko ve směru vyšší inflace a sazeb oproti prognóze.

Celkovou bilanci rizik prognózy inflace ze Zprávy o inflaci IV/2011 tak sekce měnová a statistiky hodnotí jako mírně proinflační.

grip_111221