Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

8. situační zpráva 2021

Podzimní prognóza byla zpracována v prostředí nadále zvýšených nejistot a rizik, které mimo jiné souvisely s délkou poruch globálních výrobních a dodavatelských řetězců, růstem inflačních očekávání a vývojem kurzu koruny. Nově dostupné informace od zpracování podzimní prognózy přitom vyznívají v simulaci GRIPu v souhrnu ve směru výrazně vyšší inflace a vyšších úrokových sazeb oproti podzimní prognóze.

Aktualizovaný výhled zahraničí působí v simulaci GRIPu na domácí ekonomiku ve směru rychlejší inflace a mírně vyšších úrokových sazeb, zejména kvůli výraznému přehodnocení růstu cen průmyslových výrobců v eurozóně směrem vzhůru. Ještě o něco více proinflačně působí v simulaci zřetelně rychlejší domácí růst spotřebitelských cen, jehož odchylka od prognózy během podzimu byla tažena zejména jádrovou inflací. Také tuzemská reálná ekonomika působí v GRIPu směrem k vyšším úrokovým sazbám a lehce vyšší inflaci, když zotavení hospodářského výkonu a růst mezd byly ve třetím čtvrtletí oproti podzimní prognóze výraznější. Stejným směrem jde i vývoj kurzu koruny, který je v závěru roku oproti prognóze slabší. Úrokové sazby v simulaci GRIPu působí ­– kvůli nižší výchozí úrovni ve čtvrtém čtvrtletí a vlivem vyhlazování v úrokovém pravidle – ve směru nižších sazeb v příštím roce při konzistentně lehce vyšší inflaci na konci příštího roku.

Nad rámec GRIPu je nadále proinflačním rizikem hrozba oslabení ukotvenosti inflačních očekávání v podmínkách dlouhodobého výrazného přestřelování 2% cíle ČNB. Rizikem ve stejném směru je možnost rychlejšího a déletrvajícího růstu cen průmyslových výrobců v zahraničí. Dalším proinflačním rizikem je možné zeslabení reakce kurzu koruny na zvyšování měnověpolitických úrokových sazeb ČNB. 

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 8. SZ