Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

8. situační zpráva 2020

Prognóza ze Zprávy o inflaci IV/2020 byla zpracována v období mimořádných rizik a nejistot plynoucích především z probíhající druhé vlny pandemie a jejích ekonomických dopadů. V simulaci GRIPu působí nová data svědčící o výraznějším než očekávaném zotavení domácí ekonomiky a mzdového růstu během léta v kombinaci s expanzivním fiskálním balíčkem v jeho původní podobě schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v souhrnu směrem k vyšší inflaci a výrazně vyšším domácím úrokovým sazbám. To je však z velké části vyvažováno silnějším kurzem koruny a protiinflačním vlivem zahraničí. Bilance rizik prognózy zachycená simulací v GRIPu se tak formuje ve směru mírně vyšší inflace a zejména vyšších úrokových sazeb ve srovnání se stávající prognózou.

Během zpracování stávající prognózy byl jako hlavní riziko identifikován možný horší průběh druhé vlny pandemie koronaviru. Nově dostupná zahraniční data za dosavadní průběh čtvrtého čtvrtletí (zohledněná v GRIPu) naznačují o něco větší ekonomický útlum v eurozóně v návaznosti na zhoršení epidemické situace v mnoha zemích. Na druhou stranu dlouhodobější výhledy zahraniční hospodářské aktivity se s vidinou konce pandemie spíše zlepšují. Riziko horšího pandemického scénáře ze Zprávy o inflaci IV/2020 spojené s dlouhodobějšími a plošnějšími uzavírkami ekonomik našich obchodních partnerů i domácího průmyslu se tak zatím nezhmotňuje. Riziko popsané v téže zprávě fiskálním scénářem se naopak začíná v nemalé míře naplňovat. S blížícím se koncem roku současně zesiluje riziko odchodu Spojeného království z EU bez dohody. Obecnou nejistotu prognózy nadále představuje skladba nabídkových a poptávkových faktorů doma i v zahraničí a jejich dopad do cenového vývoje.

Po zohlednění uvedených skutečností hodnotí sekce měnová rizika prognózy ze Zprávy o inflaci IV/2020 v kontextu probíhající druhé vlny pandemie jako stále velmi výrazná a v souhrnu jdoucí ve směru lehce vyšší inflace i úrokových sazeb.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 8. SZ