Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

8. situační zpráva 2019

Sekce měnová hodnotí rizika prognózy ze Zprávy o inflaci IV/2019 v souhrnu jako zhruba vyrovnaná. V simulaci GRIPu jsou rizika stávající prognózy plynoucí z nově publikovaných údajů také v souhrnu zhruba vyrovnaná a individuálně nevýrazná. Ve směru lehce vyšší inflace i domácích úrokových sazeb v simulaci působí mírně vyšší očekáváná zahraniční inflace a přehodnocení výhledu zahraničních sazeb lehce směrem vzhůru. V opačném směru má vliv oproti prognóze o něco silnější kurz koruny vůči euru a mírně nižší domácí úrokové sazby v dosavadním průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Domácí ekonomika působí v souhrnu zhruba neutrálně, když se prognóza inflace, hospodářského růstu i vývoje na trhu práce do velké míry naplňuje.

Nad rámec simulace GRIPu lze současně konstatovat, že se v poslední době poněkud zmírnilo protiinflační riziko prognózy popsané ve Zprávě o inflaci IV/2019 související s ekonomickou situací v zahraničí. Nově dostupná data přitom naznačují, že se ekonomika eurozóny již pravděpodobně pohybuje poblíž dna hospodářského cyklu.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 8. SZ