Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

2. situační zpráva 2019

Sekce měnová hodnotí bilanci rizik prognózy ze Zprávy o inflaci I/2019 jako zhruba vyrovnanou. V simulaci GRIPu působí jednotlivá rizika plynoucí z nově publikovaných údajů v součtu přibližně neutrálně. Ve směru vyšší inflace i úrokových sazeb je rizikem především rychlejší pozorovaný domácí růst spotřebitelských cen. Tento vliv je však vyvažován protiinflačním vyzněním nově dostupných dat z domácí ekonomiky, a to především pomalejším mzdovým růstem v tržní sféře a nižší dynamikou spotřeby domácností. Odchylky vývoje měnového kurzu a úrokových sazeb v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí od prognózy jsou zanedbatelné. V případě zahraničních veličin se vzájemně kompenzuje vyšší výhled cen výrobců v efektivní eurozóně s nižší očekávanou trajektorií eurových úrokových sazeb při sníženém výhledu růstu zahraniční poptávky.

Nad rámec simulace GRIPu přetrvávají rizika ze Zprávy o inflaci I/2019, zachycená příslušnými citlivostními scénáři. Zejména jde o riziko mírnějšího posilování měnového kurzu oproti prognóze, když výhledy ostatních subjektů i nadále očekávají v ročním horizontu slabší kurz při vyšší trajektorii úrokových sazeb v porovnání s prognózou ČNB. Významné riziko i nadále představují neukončená jednání ohledně odchodu Spojeného království z EU, když stále nelze vyloučit neřízený Brexit. Nadále přetrvávají i nejistoty spojené s protekcionistickými tendencemi ve světovém obchodě. Dodatečným rizikem ve směru nižší domácí inflace a úrokových sazeb je případné výraznější cyklické zpomalení globální ekonomiky oproti současným výhledům.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 2. SZ