Využití EDIFACTu k zasílání výkazu „Hlášení obchodů s investičními nástroji“

Ve shodě se Sdělením k výzvě k předání informací a podkladů ze dne 23.října 2007 (pdf, 136 kB) zveřejněném 11.2.2008 bude počínaje dnem 21.3.2008 obchodníkům s cennými papíry užívajícím standardu EDI(EDIFACT) (v Opatření České národní banky č. 1 z 17. května 2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatických výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank, pdf, 220 kB) na požádání zaslána příslušná metodika obsahující výkaz „Hlášení obchodů s investičními nástroji – OCP“. Tím bude umožněno předávání tohoto výkazu prostřednictvím datových zpráv založených na uvedeném standardu.

Aktuální verze metodiky má určitá omezení. Až do rozšíření přípustné délky datových polí v přijímaných zprávách ve formátu EDI(EDIFACT) z 35 na 250 znaků je možno zasílat údaje o maximální délce 35 znaků. Výkaz obsahuje několik údajů, kde je možno použit více než 35 znaků, jedná se o údaje Identifikace zákazníka a Identifikace nástroje (AII). Pro identifikaci zákazníka umožňuje výkaz použití až 40 znaků, ale nejedná se o povinnou délku údaje, proto může vykazující subjekt použít identifikaci do 35 znaků. Identifikace investičního nástroje prostřednictvím AII (Alternative Instrument Identification) ve struktuře stanovené Evropským výborem regulátorů cenných papírů na základě podnětu Evropské federace burz se může skládat až z 50 znaků, tato identifikace však bude ve shodě se Sdělením vyžadována až od 1.11.2008. Rozšíření maximální délky údaje na 250 znaků proběhne v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku.

Ke kontrole některých formátů jsou ve výkazu použity tzv. regulární výkazy, délka některých z nich přesahuje 35 znaků, proto jejich přesná podoba je v souboru umístěném na stránce Informace ČNB k hlášení obchodů.

Dalším omezením je získávání detailních informací o chybách v rámci lokálních kontrol, ke kterým v tomto výkazu dochází (viz seznam jednovýkazových kontrol pro výkaz MOKAS40 v metodických informacích). Toto omezení bude také odstraněno společně s rozšířením délky datových polí na 250 znaků.

Pro dotazy k této informaci můžete použít elektronickou adresu hlob.info@cnb.cz.