Čtvrtletní informace o devizových rezervách ČNB

Ve čtvrtletní informaci o devizových rezervách ČNB zveřejňuje údaje o tržní hodnotě aktivně spravovaných portfolií devizových rezerv. Tyto údaje se vlivem rozdílné metodiky a následných revizí oficiálních údajů zpravidla mírně liší od celkové velikosti devizových rezerv (uváděné např. v Časové řadě devizových rezerv a ve Struktuře devizových rezerv).

Strategická alokace aktivně spravovaných portfolií, které reprezentují téměř 99 % devizových rezerv, je výsledkem vnitřních rozhodovacích procesů ČNB a pro tyto potřeby je jejich velikost a výkon počítán na bázi tržního přecenění. Zbytek rezerv se skládá z pohledávek vůči Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) ve zvláštních právech čerpání (SDR) a neobchodovatelného zlata v držení ČNB.

Devizové rezervy ČNB byly v roce 2017 formálně rozděleny na tzv. likviditní a investiční tranši.

  • Likviditní tranše je denominovaná pouze v hlavních rezervních měnách EUR a USD a obsahuje vysoce likvidní instrumenty nejvyšší kreditní kvality s krátkou splatností do jednoho roku (úložky u centrálních bank, repo operace, státní pokladniční poukázky apod.), jež lze v případě potřeby snadno a bez významného rizika kapitálových ztrát převést do peněžní formy.
  • Cílem investiční tranše je využít delšího investičního horizontu a dosáhnout vyššího výnosu. Součástí investiční tranše je i akciové portfolio, jehož podíl je 20 % velikosti tranše (ve skutečnosti se toto číslo pohybuje kvůli tržním pohybům v úzkém intervalu okolo 20 %).

Další informace ke konceptu rozdělení devizových rezerv na tranše lze nalézt ve výročních zprávách ČNB, na vlogu ČNB či v dalších článcích.

Čtvrtletní informace budou zveřejňovány na webu ČNB v den zveřejnění Salda devizových obchodů ČNB ke konci uplynulého čtvrtletí v 10.00.