Zátěžové testy

Pro hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v ČR a finančního systému jako celku využívá ČNB nástroj zátěžového testování. ČNB v jeho rámci uplatňuje jak agregátní/makro (tzv. top-down), tak individuální/mikro (tzv. bottom-up) přístup. Makrozátěžové testy hodnotí odolnost bankovního sektoru a sektoru penzijních společností jako celku. Mikrozátěžové testy pak hodnotí odolnosti jednotlivých bank a pojišťoven. Vedle toho ČNB zátěžově testuje i veřejné finance zemí, vůči nimž mají tuzemské úvěrové instituce systémově významné svrchované expozice, a domácnosti s úvěrem u tuzemských úvěrových institucí. Scénáře pro jednotlivé zátěžové testy připravuje ČNB, v případě pojišťoven využívá jednou za dva roky též scénáře připravené evropským orgánem EIOPA. Metodologie zátěžových testů je průběžně upravována a zveřejňována ve Zprávách o finanční stabilitě či na internetových stránkách ČNB, většinou formou tematických článků nebo boxů. Frekvence provádění testů je pravidelná, nejčastěji roční či pololetní.

Metodologie a výsledky zátěžových testů