Dohledové zátěžové testy

Dohledové zátěžové testy slouží ČNB pro hodnocení odolnosti jednotlivých bank. Metodologie připravená ČNB vychází od roku 2018 z pravidel Evropské bankovní autority pro zátěžové testy bank EU (EU-wide stress test) upravených o specifika bankovního systému ČR. Základní a Nepříznivý scénář ekonomického vývoje připravuje ČNB a časový horizont testování jsou tři roky. Vedle tradičně posuzovaného úvěrového rizika jsou nyní testována i tržní a operační rizika, úrokové a neúrokové příjmy, výdaje a kapitál. Testy jsou prováděny jednou ročně ve spolupráci s vybranými bankami, které obhospodařují zhruba 77 % aktiv bankovního sektoru. Výsledky jednotlivých bank využívá ČNB v rámci pravidelného procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP).