Zavádění a kalibrace makroobezřetnostních nástrojů cílených na expozice zajištěné rezidenční nemovitostí v ČR

Hana Hejlová, Libor Holub, Miroslav Plašil

Cílem tohoto článku je popsat způsob rozhodování ČNB o zavádění a kalibraci makroobezřetnostních nástrojů cílených na rizika spojená s expozicemi zajištěnými rezidenční nemovitostí. Článek poskytuje odpovědi na následující otázky: Jakým způsobem ČNB rizika spojená s expozicemi zajištěnými rezidenční nemovitostí vyhodnocuje? Kdy a jaké makroobezřetnostní nástroje cílené na tyto expozice je možné a vhodné použít? Na jaké typy rizik jsou zaměřeny horní hranice ukazatelů DTI a DSTI? Jakým způsobem ČNB posuzuje, které úrovně ukazatelů LTV, DTI a DSTI jsou již rizikové? V jakých situacích je žádoucí makroobezřetnostní nástroje kombinovat?

Vydáno: červen 2018

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2017/2018 (pdf, 264 kB)