Skóring jako indikátor finanční stability

Petr Jakubík, Petr Teplý

Článek představuje model finančního skóringu odhadnutý na účetních datech českých podniků. Je identifikováno sedm finančních ukazatelů, které jsou schopny vysvětlit úpadek podniků na jednoročním predikčním horizontu. Na základě takto odhadnutého modelu je následně konstruován agregátní ukazatel bonity českého podnikového sektoru a ukázán jeho vývoj v čase. Tento indikátor přispívá k odhadu vývoje rizik tohoto sektoru a rozšiřuje stávající analytický aparát používaný Českou národní bankou v rámci analýz finanční stability. Výsledky článku ukazují, že se bonita českého podnikového sektoru mezi roky 2004 až 2006 postupně zlepšovala.

Vydáno: červen 2008

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2007 (pdf, 146 kB)