Nastavování horní hranice pro ukazatel LTV v ČNB

Miroslav Plašil, Zlatuše Komárková

Článek se zabývá přístupem ČNB k nastavování horní hranice pro ukazatel LTV. Připomíná hlavní smysl uplatňování tohoto makroobezřetnostního nástroje v podobě posílení odolnosti domácích poskytovatelů hypotečních úvěrů a shrnuje možné pozitivní i nežádoucí dopady, které mohou být spojeny s jeho kalibrací, změnou nastavení či časováním. V hlavní části článku je s využitím sady makrofinančních scénářů analyzován vliv různě přísného nastavení limitu LTV na ceny nemovitostí a velikost úvěrových ztrát. Cílem je nalézt optimální výši limitu LTV, která zajišťuje rovnováhu mezi dostatečnou odolností domácího finančního systému vůči rizikům pramenícím z hypotečního trhu a minimalizací potenciálních negativních účinků spojených s uplatněním nástroje. Výsledky analýz ukazují, že jako optimální se v prostředí vysokého převisu poptávky po nemovitostech nad jejich nabídkou jeví nastavení LTV v rozmezí 80–85 %. Hodnoty limitu pod 80 % již významně nepřispívají ke zvyšování odolnosti domácích poskytovatelů hypotečních úvěrů ani nepůsobí proticyklicky na ceny domácích rezidenčních nemovitostí.

Vydáno: duben 2022

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 1/2022 (pdf, 732 kB)