Může být český pojišťovací sektor zdrojem systémového rizika?

Michal Dvořák, Marcela Gronychová, Václav Hausenblas, Zlatuše Komárková

Na půdě Evropského systému dohledu nad finančním trhem se již řadu měsíců diskutuje systémový rozměr pojišťovacího sektoru a jeho role v rámci stability finančního systému. Tento článek se zaměřuje na zhodnocení (i) funkce, kterou tento sektor plní uvnitř finančního systému a ve vztahu ke zbytku ekonomiky, (ii) rizik, kterým pojišťovny čelí a která svou činností (spolu)vytvářejí a (iii) vývoje v oblasti regulace pojišťoven (Solventnost II) z pohledu finanční stability. Je konstatováno, že vzhledem k zaměření českých pojišťoven na tradiční pojišťovací produkty, omezenému nesouladu mezi durací aktiv a pojistných závazků a konzervativnímu složení investičního portfolia nejsou české pojišťovny významným zdrojem systémového rizika v ČR. Článek nicméně identifikuje několik oblastí, kde by mohly k finanční nestabilitě přispívat.

Vydáno: červen 2016

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2015/2016 (pdf, 185 kB)