Modely bankovního financování českých podniků a úvěrové riziko

Adam Geršl, Petr Jakubík

Tento článek prezentuje výsledky analýzy dat o jednotlivých bankovních úvěrech nefinančním podnikům v ČR z centrálního registru úvěrů ČNB. Zaměřuje se na otázku, jakým způsobem se firmy financují u domácích bank. Výsledky ukazují, že drtivá většina nefinančních podniků využívá služeb pouze jedné financující banky. Menší a mladé firmy a firmy v technologicky a znalostně náročných odvětvích mají sklon své úvěrové potřeby koncentrovat u jedné banky, naopak firmy s horší bonitou a firmy v cyklických odvětvích se financují u více bank. Zároveň se ukazuje, že míra úvěrového rizika na úrovni bank se snižuje s tím, do jaké míry se v portfoliu banky vyskytují firmy aplikující model výhradní financující banky.

Vydáno: červen 2009

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2008/2009 (pdf, 105 kB)