Makroobezřetnostní nástroje pojišťovacího sektoru

Zlatuše Komárková, Adam Kučera

Ve strukturách Evropského systému dohledu nad finančním trhem se již řadu let diskutuje systémový rozměr pojišťovacího sektoru, význam jeho příspěvků k rizikům pro finanční stabilitu a v neposlední řadě pro něj vhodný makroobezřetnostní rámec. Tento článek navazuje na navrhované úpravy legislativního rámce Solventnost II v oblasti makroobezřetnostní politiky, které jsou v současnosti projednávány na úrovni Evropské komise. Článek se ve své hlavní části zabývá možnou podobou rámce makroobezřetnostní politiky v pojišťovnictví. Vymezuje základní cíle a rozhodovací proces této politiky a představuje konkrétní makroobezřetnostní nástroje v pojišťovnictví. Vybrané nástroje jsou komentovány optikou České národní banky jako dohledového orgánu nad pojišťovnictvím v České republice a orgánu odpovědného za finanční stabilitu domácího finančního systému.

Vydáno: duben 2021

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 1/2021 (pdf, 591 kB)