Makroekonomický model kreditního rizika

Petr Jakubík

Tento článek je zaměřen na makroekonomický model míry defaultu v české ekonomice. Cílem je sestavení modelu, který by umožnil odhadnout očekávaný podíl špatných úvěrů na celkovém kreditním portfoliu bank v závislosti na vývoji hlavních makroekonomických ukazatelů. Ukazatel podílu špatných úvěrů je jedním ze vstupů modelu zátěžového testování vyvinutého v ČNB. Doposud byl uvažován jako konstantní parametr odhadnutý z extrémních událostí v rámci historického vývoje. Nový přístup umožňuje modelovat dopady nejrůznějších makroekonomických šoků na kvalitu úvěrového portfolia a následně v kombinaci se zátěžovým aparátem na kapitál celé bankovní soustavy. Tyto šoky mohou být nastaveny buď expertně na základě historických zkušeností, nebo mohou být konstruovány ve formě alternativních scénářů navázaných na hlavní makroekonomický predikční model ČNB.

Vydáno: červen 2006

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2005 (pdf, 161 kB)