Dopady vývoje cen nemovitostí do finanční situace domácností

Jan Brůha, Michal Hlaváček, Luboš Komárek

Článek zkoumá, do jaké míry vývoj cen nemovitostí v České republice ovlivňuje bilance domácností a rozhodování sektoru ohledně míry zadlužování, resp. spotřeby. Zprostředkovaně potom zkoumá také vliv cen nemovitostí na schopnost domácností splácet závazky. Empirické výsledky byly získány aplikací metody PSM (Propensity Score Matching), která umožňuje srovnání statistických jednotek (domácností) s odlišnou klíčovou charakteristikou (bydlení ve vlastní nemovitosti nebo v nájmu) při podobných pozorovaných ostatních vlastnostech. Článek dochází k závěru, že v období rychlého růstu cen nemovitostí existovaly rozdíly mezi domácnostmi nejen ve výši spotřeby a v čistých úsporách, ale také ve struktuře úspor. Analýza v podmínkách ČR nicméně nepotvrdila fungování úvěrového kanálu od cen nemovitostí do HDP, jehož platnost se předpokládá v mnoha teoretických modelech. Naopak bylo prokázáno, že domácnosti vlastnící nemovitost mají i v období velkého růstu cen nemovitostí v průměru statisticky významně vyšší míru čistých úspor než domácnosti bydlící v nájmu.

Vydáno: červen 2013

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2012/2013 (pdf, 178 kB)