Dopady krize svrchovaného rizika na český finanční sektor

Michal Hlaváček, Kamil Janáček, Luboš Komárek, Zlatuše Komárková

Článek diskutuje zkušenosti zemí, ve kterých propukla dluhová krize, a kanály přenosu nákazy svrchovaného rizika do finančního systému. Článek je primárně zaměřen na identifikaci kanálů nákazy, jenž by mohly být relevantní hrozbou pro českou ekonomiku a diskutuje jejich významnost. I když je svrchované riziko pro ČR vzhledem k nízké úrovni vládní zadluženosti zatím relativně nízké, vzhledem k poměrně vysokému podílu státních dluhopisů v bilancích bank by jeho eskalace měla významné dopady do finančního systému. V článku je rovněž ilustrována významnost přeshraniční nákazy do prémií financování vládního dluhu. Zde se sice oslabila transmise od zemí nejvíce postižených dluhovou krizí, zároveň se však v době tržního napětí kreditní prémie ČR vzdaluje od zemí nejstabilnějších. Riziko zvýšené citlivosti kreditních prémií na zadluženost daného státu může v budoucnu zvýšit náklady nezodpovědné fiskální politiky. Jedná se tedy o další faktor, který patří do spektra analýz finanční stability.

Vydáno: červen 2012

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2011/2012 (pdf, 670 kB)