Determinanty cen nemovitostí pro jednotlivé regiony ČR

Michal Hlaváček, Luboš Komárek

Tento článek na základě empirické analýzy diskutuje faktory ovlivňující ceny nemovitostí a pokouší se určit období nadhodnocených cen nemovitostí jak pomocí analýzy časových řad pro ČR jako celek, tak pomocí panelové regrese pro kraje ČR. Analýza časových řad identifikuje nadhodnocení cen nemovitostí v letech 2002/03 a 2007/08. V letech 2007/08 však byl růst cen nemovitostí z velké části vysvětlitelný vývojem fundamentálních charakteristik, takže nadhodnocení cen v tomto období bylo výrazně menší v porovnání s prvním obdobím. V regionálním pohledu se ukazuje vyšší míra nadhodnocení v regionech s vyššími cenami nemovitostí, ovšem s výjimkou Prahy, která se jeví – z části i vlastností prováděného odhadu – jako „specifický“ region.

Vydáno: červen 2009

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2008/2009 (pdf, 116 kB)